EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

27.10.2017 TRADIČNÉ UKONČENIE OVČIARSKEJ SEZÓNY NA PÔDE SOŠ POLYTECHNICKEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

27.10.2017 privítala SOŠ polytechnická účastníkov tradičného ukončenia ovčiarskej sezóny DEMETER 2017. Jeho organizátorom bol Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku / ZCHOK /, ktorý pripravil zaujímavý program. Jeho súčasťou bolo oceňovanie najlepších chovateľov oviec a kôz na Slovensku, cyklus odborných prednášok hostí hlavného partnera podujatia firmy SK FARM PARTNERS, ktorými boli špecialisti na chov oviec z Anglicka a Holandska a našich odborníkov pre oblasť chovu oviec a kôz. ZCHOK pripravil pre verejnosť ukážku plemien oviec a kôz. Škoda, že nepriaznivé počasie zabránilo strihaniu oviec pomocou manipulačnej uličky.

Sme radi, že si organizátori vybrali na ukončenie ovčiarskej sezóny 2017 našu školu, ktorá svojou veľkou spoločenskou sálou, výbornou kuchyňou s peknou jedálňou, ubytovaním v našom rekreačnom zariadení Demänovka / bývalý internát / pripravila dobré podmienky pre toto zaujímavé podujatie.

 

Informácie o podujatí spracovali viaceré médiá. Jedným z nich bola aj TV LIPTOV, ktorá priniesla reportáž z podujatia v spravodajskej relácii LIPTOVSKÉ NOVINY 1.11.2017 / od 10,35 min /. V rámci nej dostala priestor na vyjadrenie aj pani riaditeľka školy Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková. :

www.tvliptov.sk/clanok/1511-liptovske-noviny-1-11-2017

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

PODROBNÝ PROGRAM PODUJATIA  www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2013/2014

8.6.2014  ÚČASŤ NA CELOSLOVENSKÝCH OVČIARSKYCH SLÁVNOSTIACH OVENÁLIE 2014 :

www.polytechnika.sk/index.php 

25.5.2014 OVČIARSKA NEDEĽA  :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2012/2013

9.6.2013 ÚČASŤ NA CELOSLOVENSKÝCH OVČIARSKYCH SLÁVNOSTIACH OVENÁLIE 2013 :

www.polytechnika.sk/index.php   +

19. 3.  - 20. 3 . 2009 Zemědělské odborné dny SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm

27. 2 . 2009 Účasť na konferencii Podporné programy v chove oviec v SR

autor: T.H

Fotogaléria

Organizátorm podujatia bol SCHOK na Slovensku.
O tradičné ukončenie ovčiarskej sezóny bol zo
strany odbornej verejnosti veľ
Pre účastníkov podujatia bola pripravená ukážka
plemien kôz a oviec.
Plemená kôz zastupovala BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ
Chovné jahničky, ktoré mali byť použité na ukážku
strihania oviec v manipulačnej
Ostatné plemená pochádzali z chovov firmy
AGRO - RACIO s.r.o. Prvou z ni
Aj druhé predstavené plemeno pochádza z Francúzska
ILE DE FRANCE, ktoré tiež pred
Veľkú pozornosť pútalo nové národné plemeno
SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA, ktorej p
Druhým predstaveným slovenským plemenom bola
SLOVENSKÁ ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA,
Škoda, že pre nepriazeň počasia sa nemohla použiť
manipulačná ulička pre strihan
Aj napriek nevľúdnemu počasiu prejavila záujem o
podujatie aj laická verejnosť.
Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie najlepších
chovateľov oviec a kôz na Slov
O vynikajúce pochúťky z ovčiarskych produktov sa
postarala naša kuchyňa.
Demeter 2017 sme využili aj na propagáciu našej
školy. Ukážka úrody vybratých
Demeter 2017 prispel k spopularizovaniu chovu
oviec a kôz medzi našimi žiak