EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ZBOHOM ŠKOLA - AHOJTE PRÁZDNINY !

TAK A MÁME TO ZA SEBOU !
Odovzdaním vysvedčenia sme ukončili 22 školský rok na súčasnom mieste pôsobenia školy.
AKÝ BOL ?
Hodnotenie je veľmi individuálne. Pre niekoho bol viac, pre niekoho menej úspešný. Ale určite z hľadiska života školy bol pestrý o čom svedčia aj uverejnené príspevky na našej www. stránke. Tu však treba kriticky poukázať na fakt, že uverejnených informácii mohlo byť viac, keby bola u niektorých pedagógov a študentov väčšia ochota, keď už nie poskytnúť spracované príspevky, ale aspoň informovať o charaktere jednotlivých akcií. Pozitívnym príkladom z radov pedagógov je pani profesorka Turzová, ktorej príspevky majú komplexný charakter / text aj fotogaléria /. Chýbala aj väčšia zangažovanosť využiť našu www zo strany študentov a hlavne ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Veríme, že sa situácia v tomto smere v budúcom školskom roku zlepší. Bolo by to dobré aj pre naších pokračovateľov - spracovateľov príspevkov na našu www , lebo INFO-KRÚŽOK, ktorý zastrešoval túto aktivitu sa zameria na inú oblasť mimoškolskej aktivity. / SOČ / Posledným príspevkom bude na začiatku budúceho školského roka 2009/2010 informácia o letnej odbornej praxi vo Francúzsku.
Z pestrosti akcií sa dá povedať, že sme škola ako každá iná , máme svoje starosti, ale aj radosti. Vedenie školy preto želá všetkým študentom a zamestnancom školy, aby v budúcom školskom roku bolo radosti čo najviac a starosti čo najmenej.

autor: T.H

Fotogaléria