EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

31.V.2017 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ A ROZLÚČKA ABSOLVENTOV SO ŠKOLOU.

31.V.2017 si prevzali absolventi zo študijných odborov agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve maturitné vysvedčenia z rúk primátora Liptovského Mikuláša Ing. Jána BLCHÁČA, PhD. Pri slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení mu asistovala pani riaditeľka školy Ing. Malvína FUZÁKOVÁ DVOROŽŇÁKOVÁ a triedna učiteľka Mgr. Adrianna GUOTHOVÁ. Ako vidieť vo fotogalérii, odovzdávanie vysvedčení a následná rozlúčka so školou mala silne emotívnu atmosféru.

Na záver treba absolventom zaželať, aby si našli prácu, alebo išli na vysokú školu , ktorá ich bude  uspokojovať,  prinášať radosť. Súčasne im chceme  poďakovať za ich neúnavné úsilie, ktoré vynaložili na to, aby sa stali mladými ľuďmi, ktorí môžu začať etapu plnej zodpovednosti za svoju budúcnosť, napĺňania svojich túžob, ktoré budú prínosom nielen z hľadiska odbornosti, ale najmä ľudskosti a dobra pre ich život.

Odovzdávanie maturitných vysvedčení na stredných školách v meste Liptovský Mikuláš  mapovala aj TV LIPTOV. Zábery z našej školy sú od 3 minút 50 sekúnd.

www.tvliptov.sk/clanok/1480-odovzdavanie-maturitnych-vysvedceni-v-liptovskom-mikulasi-2017

 

autor: T.H

Fotogaléria

Spoločenská miestnosť sa zaplnila pedagogickými
a nepedagogickými zamestnancam
Pripravené odmeny a ocenenia, ktoré budú
pripomínať absolventom roky št
Príchod absolventov na čele s triednou učiteľkou
Mgr. GUOTHOVOU.
Súčasťou začiatku slávnostného ceremoniálu bola
hymna SR.
Hlavnými konferenciérmi slávnostnej rozlúčky boli
Ladislav PAPIK III.A a Nikola
Slavnostú atmosféru umocnilo vystúpenie hudobného
telesa.
Slávnostný príhovor riaditeľky školy
Ing. Malvíny FUZÁKOVEJ DVOROŽ
Helena ČERŇAVOVÁ
Júlia DZEDZINOVÁ
Pavol KOVÁCS
Tomáš MAZUR
Katarína PETERCOVÁ
Frederika ŠIMOVÁ
Melissa ŠVIHLOVÁ
Simona TVARUŽKOVÁ
Barbora AMBRÓZYOVÁ
Dominika GREŠÍKOVÁ
Lenka KOZÁKOVÁ
Matúš ŠÁLY
Filip STAROŇ
Martin VYŠNÝ