EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

5.V.2017 PREMIEROVÝ ROČNÍK AKCIE - OTVÁRANIE DEMÄNOVKY MÁME ÚSPEŠNE ZA SEBOU.

5.V.2017 otvorila naša škola svoju bránu pre návštevníkov premiérového ročníka akcie „ OTVÁRANIE DEMÄNOVKY“ Akcia mala za úlohu netradičným spôsobom oboznámiť širokú verejnosť, kde dominovali žiaci ZŠ, so životom školy a celým areálom školy. V porovnaní s podobnými akciami z minulých školských rokov, ktoré mali názov POĽNOHOSPODÁRSKO- POTRAVINÁRSKY DEŇ, sa odlíšila nielen názvom, ale aj štruktúrou sprievodných akcií, kde sme sa snažili netradičným spôsobom spropagovať aj aktivity našich žiakov. / II. ročník zasadenia MÁJA, predstavenie BOCIANIEHO HNIEZDA, MIMI VČELEJ FARMY, ukážky ovládania koňa a  jazda na koni  / Ďalšou novinkou, bola aj prítomnosť predajných stánkov, kde predajcovia ponúkali nielen občerstvenie, ale aj poľnohospodárske produkty, záhradnícke potreby / priesady a sadenice /, včelárske výrobky a pomôcky. O dobrú náladu sa starala ľudová hudba KONÔPKA a milú bodku za podujatím urobil detský folklórny súbor PRAMIENOK. O tom, že vládla skvelá atmosféra, svedčí aj fakt, že naši chlapci neváhali zatančiť si s návštevníčkami podujatia pri rezkej ľudovej hudbe. Potešila nás aj reprezentatívna zostava hostí. Akcie sa zúčastnil podpredseda ŽSK Mgr. Branislav TRÉGER, PhD., primátor Lipt. Mikuláša Ing. Ján BLCHÁČ, PhD., predseda PD Ludrová Ing. Miroslav ŠTEVČEK, ktorý vykonáva aj funkciu predsedu Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Dobrý pocit z vykonanej práce a pozitívne ohlasy návštevníkov akcie nás utvrdili, že nápad „ZATVÁRANIA DEMÄNOVKY“ zrealizujeme v jesennom období. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2012/2013

25.VI.2013 IV.ROČNÍK POĽNOHOSPODÁRSKO - POTRAVINÁRSKEHO DŇA:

polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie články mapujúce PPD v predchádzajúcich ročníkoch. / I a III. ROČNÍK /

Školský rok 2005/2006

6.VI.2006 II. ROČNÍK POĽNOHOSPODÁDRSKO - POTRAVINÁRSKEHO DŇA

polytechnika.sk/index.php

 

 

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Vestibul zatiaľ zíva prázdnotou, ale ZA CHVÍĽU TO
ZAČNE !
Úvodný optimizmus, že je všetko dobre pripravené,
bol evidentný v tvárach Pavla
O dobrú náladu sa pred slávnostným otvorením
podujatia postarala ľudová hud
Spoločenská miestnosť školy sa postupne zapĺňa.
Vzácni hostia zaujali svoje miesta a tak môžeme
začať.
V úvode privítala všetkých prítomných pani
riaditeľka školy Ing. Malvína
Podpredseda ZSK Mgr. Branislav TRÉGER, PhD. ocenil
aktivity školy, hlavne v oblas
Primátor Lipt. Mikuláša Ing. Ján BLCHÁČ, PhD.
Predseda PD Ludrová Ing. Miroslav ŠTEVČEK, ktorý
vykonáva aj funkciu predsedu L
Za ŽŠR vystúpili so svojim príspevkom
predseda ŽŠR Pavol KOVÁCS IV.A
Aj počas slávnostného otvorenia podujatia stále
prichádzali noví návštevníci p
O tom, že o podujatie bol zo strany
nielen žiakov ZŠ, slušný záuje
V rámci sprievodných akcií, ako prví nastúpili na
scénu naši chlapci, ktorí post
Verejnosti sme predstavili bocianie hniezdo,
ktoré sme vybudovali na pozemk
Nielen nadšenci včelárstva, ale aj ostatní
si so záujmom prezreli včeliu
Záujemcovia o chov HZ si tiež prišli na svoje.
Väčšina vystavených drobných HZ bola
od chovateľov zo ZO SZCH Jamní
Zaslúženú pozornosť pútala aj vystavená
poľnohospodárska technika.
Trojica žiačok III.A, študijný odbor
agropodnikanie - chov koní a j
Štvrtou do partie bola spolužiačka
Tatiana BAŠISTOVÁ.
O záujemcov, ktorí prejavili záujem o jazdu na
koni, nemali núdzu.
Hlavne žiaci ZŠ prejavili záujem o prehliadku
odborných učební pre jednotliv
Nezabudli sa pochváliť aj vynikajúcimi
výsledkami našich žiakov v rôz
V učebni ANJ informovala o zahraničných
projektoch, ktoré sú zamerané
V učebni ekonomických predmetov informovala
pani učiteľka Ing. Vlasta NAHÁ
Jedno z prvých miest sme získali za
najoriginálnejšieho maskota sú
Výsledok v súťaži VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE
zaujal aj zahraničných hostí,
Študijný odbor mechanik strojov a zariadení vsadil
na moderné učebné pomôcky.
Študijný odbor potravinárstvo - podnikanie v
potravinárstve sa postaral o m
V učebni matematiky mohli vidieť ukážky vyučovania
s využitím najmodernejšej dida
Aj v odbornej učebni, ktorá je určená
pre odborné predmety v učebnom
Nezabudli sme ani na občerstvenie mimo hlavnej
školskej budovy.
V ponuke boli aj rôzne umelecké výrobky.
Kto ešte nestihol kúpiť priesady
mohol využiť bohatú ponuku nie
Ľudová hudba Konôpka, ktorá spríjemňovala
priebeh sprievodných aktivít,
Hlavnými parketovými levmi boli
Patrik VYPARINA II.A, študijný
Jednou z vytancovaných účastníčok
podujatia bola aj pani učiteľk
Milú bodku za premierovým ročníkom
OTVÁRANIA DEMÄNOVKY, urobil de
Spokojní boli nielen veľkí účastníci podujatia,
ale určite a tí najmenší. Patr
Ďalší spokojní účastníci z kategórie žiakov a
malých návštevníkov podujatia.