EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

„Svätojánske tradície – kosenie tráv a poznávanie liečivých bylín“

Obdobie končiaceho školského roka 2008/2009 umožnilo využiť zostávajúci čas na absolvovanie akcií, ktoré mali „oddychovo-náučný charakter „

Dňa 24. júna 2009 sa študenti prvého a tretieho ročníka z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia zúčastnili podujatia pri príležitosti osláv „Svätojánskych tradícií – kosenie tráv a poznávanie liečivých bylín“, ktoré pripravili odborní pracovníci oddelenia ochrany prírody Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Podujatie bolo tematicky venované oslavám a zachovaniu Svätojánskych tradícií, koseniu trávy, lúčnym spoločenstvám, vzťahom medzi jednotlivými skupinami rastlín a živočíchov a poznávaniu liečivých bylín.
Študenti sa v prvej časti priamo v areáli múzea zúčastnili slávnostného otvorenia. Od p. riaditeľky múzea si vypočuli prednášku o lúkach a dozvedeli sa o rôznych typoch lúčnych spoločenstiev. Slávnostné otvorenie ukončil zamestnanec múzea oblečený v kroji, ktorý zahral na husliach pieseň, ktorú si v minulosti hrávali ľudia na lúkach pri „svätojánskom“ kosení trávy – tzv. „trávnicu“.
V druhej časti študenti videli ukážku kosenia a následne hrabania trávy, ktorú im predviedli zamestnanci múzea, taktiež oblečení v dobovom kroji.
Ďalšia časť podujatia bola venovaná premietaniu dvoch náučných filmov: Prírodné lúky a Lúky, pastviny a polia. Naši študenti sa dozvedeli, že rastlinstvo a živočíšstvo lúk je druhovo bohaté, pričom častokrát ide o druhy so širokou ekologickou valenciou, osídľujúce trvalo alebo prechodne viaceré typy lúčnych spoločenstiev.
V poslednej časti podujatia sa naši študenti dozvedeli zaujímavé informácie o liečivých bylinách, ich účinkoch a naučili sa ich rozpoznávať v prírode.
Na záver nás odborná pracovníčka múzea p. Staroňová previedla celým areálom múzea po náučnom chodníku popri jazierku, kde naši žiaci mohli vidieť okrem typických a bežných druhov rastlín aj druhy chránené, vzácne a ohrozené.
Pri príležitosti osláv „Svätojánskych tradícií“ sa každému ušiel chlebík s masťou a cibuľou a taktiež výborný domáci čokoládový koláč. Naši študenti sa nielen naučili niečo nové, ale sa i zabavili a výborne si pochutili 
V mene odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia ďakujeme usporiadateľom podujatia za krásny program, ktorý pre nás pripravili.

autor: M.T T.H

Fotogaléria