EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

5.V.2017 DOPOLUDNIE S KOŇMI V JK EPONA MÚTNIK

Je potešujúce, že ani blížiaci sa záver školského roku 2017/2018 neutlmil školské a mimoškolské akcie, ktoré sú výsledkom aktivity našich žiakov. Príkladom môžu byť žiaci III.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ktorí po vynikajúcom úspechu na celoštátnej súťaži „VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE“ pripravili a zrealizovali, v rámci činnosti študentskej spoločnosti JA FIRMA A & H, akciu pre žiakov I. - IV. ročníkov ZŠ Demänovská cesta. Konkrétne išlo o hravo náučný program, ktorý mal názov DOPOLUDNIE S KOŇMI V JK EPONA MÚTNIK. Program zahŕňal širokú paletu sprievodných aktivít, kde sa mohli žiaci ZŠ zoznámiť s chovateľským prostredím v chove koní / ustajnenie, ošetrovanie, výživa a kŕmenie /, výstrojom koňa a jazdca. Videli ukážky jazdeckého umenia našich žiakov. Absolvovali niekoľko súťažných disciplín, kde dominoval „detský parkúr“. Počas neho museli žiaci ZŠ na vlastných nohách prekonávali nástrahy parkúrových prekážok. Nezabudlo sa na ceny, diplomy, ktorými boli odmenení žiaci ZŠ. Najväčším lákadlom bola možnosť zajazdiť si na koňovi a obdivovať, aspoň na chvíľu, svet z konského chrbta.

SÚVISIACE ČLÁNKY

26.IV.2017 VYNIKAJÚCI ÚSPECH III.A NA CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI " VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE " :

www.polytechnika.sk/index.php

2.XII.2016 USTANOVUJÚCE VALNÉ ZHROMAŽDENIE študentskej spoločnosti JA FIRMA A & H.  :

www.polytechnika.sk/index.php

Za bohatý obsah fotogalérie ďakujeme Katke PETERCOVEJ IV.A, študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo. Preto, že sme chceli, aby si našli fotografie všetky deti ZŠ pri rôznych aktivitách, umiestnili sme ju na našej www skoro kompletnú.

O tom, že naši žiaci dokážu pripraviť aktivity aj pre iných, svedčia aj vybraté články z našej www, kde aj v minulosti sme spolupracovali so ZŠ a MŠ na Demänovskej ceste :

Školský rok 2015/2016

22.IV.2016 AKCIA V RÁMCI ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY   MŠ Demänovská cesta :

www.polytechnika.sk/index.php

Enviromentálne aktivity pre deti z MŠ pripravili žiaci zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo.

Školský rok 2009/2010

16.XII.2009 PREDVIANOČNÉ POSEDENIE V ZARIADENÍ PRE SENIOROV NsP LIPT. MIKULÁŠ :www.polytechnika.sk/index.php

Akciu zorganizovali žiaci so študijného odboru technológia ochrany a tvorby ŽP. Celé predvianočné posedenie sa nieslo v duchu „Pomáhajme nášmu životnému prostrediu“ a „Žijeme zdravo – jeme zdravo“.

22. - 23.IV.2010  ENVIROMENTÁLNA PAVUČINA : NÁVRAT KU DŇU ZEME

www.polytechnika.sk/index.php

Akcia bola znova v réžii žiakov zho študijného odboru technológia ochrany a tvorby ŽP. Zúčastnili sa jej 4 materské školy a ZŠ J. KRÁĽA

Školský rok 2008/2009

29.VI.20019 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE EKO - IHRISKA MŠ PALÚČANSKÁ  :

 www.polytechnika.sk/index.php

Ihrisko vzniklo, v rámci projektu, aj s aktívnou účasťou našich žiakov, pri jeho výstavbe, zo študijného odboru technológia ochrany a tvorby ŽP

autor: T.H

Fotogaléria