EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

REGIONÁLNE KOLO III. ROČNÍKA ŠPORTOVO-VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE „ŽUPNÁ KALOKAGATIA“

Žilinský samosprávny kraj zorganizoval po úspešnom 1. a 2. ročníku športovo-vedomostnej súťaže „Župná kalokagatia“ regionálne kolá 3. ročníka uvedeného podujatia. Pre región Liptov bola usporiadateľskou školou Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši. Regionálne kolo sa uskutočnilo 25.VI.2009
Znova treba oceniť, že sa našli študenti ochotní reprezentovať školu aj v úplnom závere školského roka. Konkrétne to boli títo študenti :

1/ Vladimír RYSULA 3.ŽP
2/ Michal ČIPKA 3.ŽP
3/ František POLIAČEK 1.ME
4/ Katarína ČATLOCHOVÁ 3.ŽP
5/ Janka ĎURIŠOVÁ 3.A


Poznámka na záver :
Kalokagatia (gr. καλοκαγαθία, z καλός κἀγαθός, καλός - fyzicky krásny, καί - spojka a, ἀγαθός - dobrý) je ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka. Bol formulovaný antickými Grékmi, pre ktorých bola telesná kultúra integrálnou súčasťou kultúry spoločnosti.Tento ideál platil len pre slobodných občanov. Podstatou bolo, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený s všestranným telesným rozvojom a naopak. Zjednodušene by sa dalo povedať, že ide o starogrécku predstavu úplného súladu telesnej a duševnej krásy; ideál dokonalosti.

autor: T.H

Fotogaléria