EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

4.IV.2017 39. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ

Dňa 4. apríla 2017 sa na SPOJENEJ ŠKOLE – Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia v Kysuckom Novom Meste uskutočnil 39. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ. Nadaní a usilovní žiaci prezentovali a obhajovali výsledky svojej samostatnej a tvorivej práce pred členmi  odborných hodnotiacich komisií. Ich členmi boli špičkoví odborníci zo stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji. Sme radi, že tak ako minulý ročník, sme mali medzi súťažiacimi nášho žiaka. Našu školu reprezentoval  Pavol KOVÁCS IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Aj keď obhajoba jeho práce : VYHODNOTENIE PRODUKČNÝCH ČINITEĽOV CHOVATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA EKONOMIKU CHOVU DOJNÝCH OVIEC, zaujala hodnotiacu porotu  v sekcii č.15 Ekonomika a riadenie svojim prepojením na reálnu oblasť chovu dojných plemien oviec, predsa ju nevyhodnotili tak, aby postúpila do celoštátneho kola. Hlavným nedostatkom nebolo spracovanie riešenej problematiky, ale práci vytkli veľký rozsah strán, lebo jej súčasťou bola aj príručka pre začínajúcich chovateľov oviec a kôz. Práve táto súčasť práce, kde sa autor snažil zosumarizovať základné praktické informácie od štruktúry plemien až po prevenciu a choroby v chove oviec a kôz, neúmerne navýšila celkový počet strán. 

Riaditeľstvo školy vyjadruje poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a dúfa, že aj v budúcom jubilejnom ročníku nadviažeme na posledné dva postupy do KK SOČ.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

21.III.2017 OKRESNÉ KOLO 39. ROČNÍKA SOČ :

polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie články obsahovo zamerané na SOČ

 

autor: T.H

Fotogaléria

SEKCIA č.15 : EKONOMIKA A RIADENIE
Prehľad prác a autorov v sekci

Prílohy

.pdfZOZNAM VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH SEKCII, PRÁC A AUTOROV
.xlsKompletný zoznam účastníkov KK SOČ,
školy, ktoré reprezentovali, n
.pdfVÝSLEDKOVÁ LISTINA KK SOČ