EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

NOVÝ PRÍRASTOK DO "STÁDA NAŠICH KONÍ "

Pri presune pôvodnej odbornej učebne č.6 do nových priestorov sa rozhodla Anna RUSNÁKOVÁ III.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, darovať pre skrášlenie triedy jedno zo svojich výtvarných diel s konskou tématikou. Jej dielo doplnilo predchádzajúce dve, ktoré boli súčasťou vybavenia učebne na pôvodnom mieste. Ich autorkami sú Barbora AMBRÓZYOVÁ IV.P, študijný odbor potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve, ktorej výtvarné práce sme mohli obdivovať na začiatku školského roku 2015/2016, v rámci jej výstavy vo vestibule školy. V týchto priestoroch sa nachádza aj jej vynikajúca práca precízne spracovaného koňa, ktorý je namaľovaný priamo na stene. Autorkou druhej práce v nových priestoroch učebne č.6 je už naša bývalá absolventka zo študijného odboru škola podnikania Michaela KUBUSOVÁ.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2015/2016

PREDSTAVUJEME ANNU RUSNÁKOVÚ II.A,  študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo :

www.polytechnika.sk/index.php

2.IX.2015 PRÍJEMNÉ SPESTRENIE ZAČIATKU ŠK. R. 2015/2016 / Výstava výtvarných prác Barbory AMBRÓZYOVEJ vo vestibule školy. / :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2014/2015

30.I.2015 NAŠE STÁDO KONÍ SA OBOHATILO O NOVÝ PRÍRASTOK : / Výtvarné dielo Barbory AMBRÓZYOVEJ /

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2013/2014

25.VI.2014 AJ MALÝ PROJEKT JE VEĽKÝ PROJEKT ! / Súčasťou úvodu fotogalérie je aj výtvarné dielo Barbory AMBRÓZYOVEJ, ktorá ho namaľovala v prvom ročníku svojho štúdia na stenu vo vestibule školy/

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Anna RUSNÁKOVÁ III.A
študijný odbor agropodnikanie
Michaela KUBUSOVÁ
bývalá žiačka, absolventka štu
Barborka AMBRÓZYOVÁ IV.P
študijný odbor potravinárstvo