EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

AJ V JUBILEJNOM ROČNÍKU FINÁLE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2017 BUDEME MAŤ ZASTÚPENIE.

Semifinále V. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ agro DIEVČA, CHLAPEC 2017 sa konalo 9.II. 2017 v priestoroch pavilónu K Národného výstaviska Agrokomplex. Bolo jedným zo sprievodných akcií v čase výstavy AQUA THERM Nitra.

Ani v tomto jubilejnom ročníku súťaže sme nemohli chýbať . V silnej konkurencii rekordného počtu 14 stredných škôl, na ktorých sa vyučujú poľnohospodársky zamerané maturitné odbory, sme mali svoje „želiezka v ohni „ Naše družstvo sa v súťaži predstavilo v zložení :

 

Tatiana BAŠISTOVÁ III.A, Pavol KOVÁCS IV.A a Tomáš MAZUR IV.A.

Všetci sú žiakmi študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Svoju semifinálovú účasť sa podarilo pretaviť do podoby postupu a účasti vo finálovom kole len Tomášovi MAZUROVI. Ostatní dvaja účastníci bojovali statočne, ale na postup to nestačilo. Pavol KOVÁCS mal napríklad nepopulárne číslo jeden a tak rozbiehal semifinálové kolo chlapcov. Samozrejme, že všetkým účastníkom vyjadruje vedenie školy poďakovanie za vzornú reprezentáciu a želá Tomášovi MAZUROVI čo najlepšie umiestnenie vo finálovom kole. K jeho bilancii umiestnenia vo finálovom kole môžeme pomôcť aj tým, že sa zapojíme do internetového hlasovania jednej zo finálových disciplín NAJ agro CHLAPEC WEBU 2017. O spôsobe hlasovania budeme informovať po oznámení jeho začiatku organizátorom súťaže vydavateľstvom Slovenský CHOV.

Vystúpenie prvej skupiny chlapcov zo semifinálového kola si môžete pozrieť tu :

www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1-uvod/3482-naj-agro-chlapec-2017-semifinale-prva-skupina

Ako prvý sa predstavil Pavol KOVÁCS IV.A

Vystúpenie prvých 10 dievčat zo semifinálového kola si môžete pozrieť tu :

www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1-uvod/3484-naj-agro-dieva-2017-semifinale-prva-skupina 

V tejto skupine ešte nie je naša žiačka Tatiana BAŠISTOVÁ.

Vystúpenie druhej semifinálovej skupiny chlapcov si môžete pozrieť tu :

www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1-uvod/3499-naj-agro-chlapec-2017-semifinale-druha-skupina

Tomáš MAZUR sa predstavil od 3 minúty 25 sekundy videa.

Vystúpemie druhej semifinálovej skupiny dievčat si môžete pozrieť tu :

www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1-uvod/3505-naj-agro-dieva-2017-semifinale-druha-skupina

Tatiana BAŠISTOVÁ sa predstavila od 7 minúty 40 sekundy.

 Prehľad výsledkov našej účasti na všetkých ročníkoch súťaže nájdete v prílohách. Článok budeme postupne dopĺňať o fotogalériu a informácie z iných zdrojov.

 SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

PREDSTAVUJE ÚČASTNÍKOV V. ROČNÍKA SEMIFINÁLOVÉHO KOLA SÚŤAŽE NAJ agro DIEVČA, CHLAPEC 2017 :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie články, ktoré sú obsahovo zamerané na súťaž NAJ agro dievča, chlapec z predchádzajúcich ročníkov.

JE SYMPATICKÉ, ŽE TENTO POZITÍVNE LADENÝ ČLÁNOK JE SÚČASNE AJ JUBILEJNÝ 1000 PRÍSPEVOK NA NAŠEJ WWW, KTORÁ  ZAČALA PÍSAŤ SVOJU HISTÓRIU, V TOMTO FORMÁTE, V ŠKOLSKOM ROKU   2007/2008

autor: T.H

Fotogaléria

Prvá semifinálová skupina chlapcov.
Prvým v poradí je Pavol KOVÁCS
Druhá semifinálova skupina chlapcov.
Tomáš MAZUR IV:A, študijný odb
Druhá semifinálová skupina dievčat.
Tatiana BAŠISTOVÁ III.A, študi

Prílohy

.pdfPREHĽAD VÝSLEDKOV ZA V. ROČNÍKOV SÚŤAŽE