Prijímacie konanieMaturitaKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Maturita

EČ a PFIČ MS

externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

 

PČOZ MS

písomná časť odbornej zložky maturitnej skúšky

 

ÚFIČ MS

ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 

Základné informácie
o maturitnej skúške 2020 Žiaci štvrtého ročníka do 30. septembra 2019 písomne oznámia triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitn&uacu...

EČ a PFIČ MS
Termíny externej častri a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020:   „Písomné maturity" sa&nb...

PČOZ MS
Praktická časť odbornej zložky MS

ÚFIČ MS
  Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby &n...

Maturanti o maturite
  Ako funguje maturitná skúška?   Ako sa hodnotí EČ MS?   Ako prebieha maturitná skúška?