Prijímacie konanieMaturitaPracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       15.05.2019 - súťaž Mladý ekofarmár - Nitra       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok       17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ NA SOŠP. DRUHÍ A POSLEDNÍ.

Slávnostné ovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom našej školy zo študijných odborov agropdnikanie - chov koní a jazdectvo, mechanik - elektrotechnik, by mohlo mať prívlastok : DRUHÍ A POSLEDNÍ. Druhými sú absolventi zo IV.A, študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, lebo minulý školský rok opustili brány našej školy historicky prví absolventi tohto odboru. Prívlastok poslední majú absolventi IV.ME, študijný odbor mechanik - elektrotechnik, lebo po nezaradení odboru do plánu výkonov zo strany zriaďovateľa pred troma rokmi, sme ho už nemohli mať v ponuke štúdia na našej škole. Našťastie sa neobjavila žiadna nostalgia, za jeho definitívnym ukončením pôsobenia na škole. Študijný odbor začal písať svoju históriu v školskom roku 1988/1989, kedy sa otvorila prvá trieda  a odbor mal názov mechanik - elektronik. Slávnostnú atmosféru odovzdávania maturitných vysvedčení umocňovala prítomnosť  primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána BLCHÁČA, PhD. a vedúceho Odboru školstva a mládeže, športu a kultúry Doc. Mgr. Jána HUČÍKA, PhD.

V prílohách nájdete zoznam absolventov z obidvoch študijných odborov.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

DÁTUM 27.V.2015 SA ZAPÍŠE DO HISTÓRIE STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA NA LIPTOVE :

www.polytechnika.sk/index.php

27.V.2015 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané ma MATURITNÉ SKÚŠKY

autor: T.H

Fotogaléria

Spoločenská miestnosť sa postupne zapĺňa.

Prílohy

.pdfZOZNAM ABSOLVENTOV 2016