Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka       13.06.2018 - župná kalokagatia       18.06.2018 - záverečné skúšky III.AM (2 dni)       19.06.2018 - prijímacie konanie 2. kolo       20.06.2018 - záverečné skúšky II.PV (2 dni)
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ NA SOŠP. DRUHÍ A POSLEDNÍ.

Slávnostné ovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom našej školy zo študijných odborov agropdnikanie - chov koní a jazdectvo, mechanik - elektrotechnik, by mohlo mať prívlastok : DRUHÍ A POSLEDNÍ. Druhými sú absolventi zo IV.A, študijný odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, lebo minulý školský rok opustili brány našej školy historicky prví absolventi tohto odboru. Prívlastok poslední majú absolventi IV.ME, študijný odbor mechanik - elektrotechnik, lebo po nezaradení odboru do plánu výkonov zo strany zriaďovateľa pred troma rokmi, sme ho už nemohli mať v ponuke štúdia na našej škole. Našťastie sa neobjavila žiadna nostalgia, za jeho definitívnym ukončením pôsobenia na škole. Študijný odbor začal písať svoju históriu v školskom roku 1988/1989, kedy sa otvorila prvá trieda  a odbor mal názov mechanik - elektronik. Slávnostnú atmosféru odovzdávania maturitných vysvedčení umocňovala prítomnosť  primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána BLCHÁČA, PhD. a vedúceho Odboru školstva a mládeže, športu a kultúry Doc. Mgr. Jána HUČÍKA, PhD.

V prílohách nájdete zoznam absolventov z obidvoch študijných odborov.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

DÁTUM 27.V.2015 SA ZAPÍŠE DO HISTÓRIE STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA NA LIPTOVE :

www.polytechnika.sk/index.php

27.V.2015 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané ma MATURITNÉ SKÚŠKY

autor: T.H

Fotogaléria

Spoločenská miestnosť sa postupne zapĺňa.

Prílohy

.pdfZOZNAM ABSOLVENTOV 2016