Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
15.12.2020 - Burza stredných škôl (online)       17.12.2020 - Deň otvorených dverí
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Úvod

Deň otvorených dverí
  Vážení pedagógovia ZŠ, rodičia, žiaci, priatelia a priaznivci školy,  srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, k...

12.10.2020. opatrenia proti COVID-19
Počnúc dňom 12.10.2020 (pondelok) prechádza škola na dištančné vzdelávanie až do odvolania. Dištančnou formou bude prebiehať teoretické...

Spomaľme šírenie COVID - 19
Našou hlavnou vakcínou je disciplína a zodpovednosť. Nedovoľme aby naplno prepukla druhá vlna.  

Organizácia a podmienky šk. roka 2020/21
 Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník &ndash...

Metodický deň
zamestnancov SOŠ polytechnickej   3. júl akoby sa stal už tradičným dátumom  na absolvovanie zaujímavého a tematicky zameraného ...

Žiaci a ich miláčikovia
zapálenie jazdca + dôvera koňa = úžasný výsledok Aj takto môže vyzerať dokonalý súlad medzi nebom a zemou, keď robí&scaro...

Tatranskí rytieri
víťaz 1. miesto v kategórii SŠ - SOŠ polytechnická „Zero WASTE  - produkuje čo najmenej  odpadu  “ Projekt „Tatranskí r...

Koronavírus - informácie a pokyny
Opatrenie Ministerstva školstba, vedy, výskumu a športu SR proti šíreniu koronavírusu zo dňa 24.03.2020:   školy ostanú zatvorené ...

Otvorenie školy 29.6.2020
Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 v Liptovskom Mikuláš...

CHVÁLIME ZA ZAUJÍMAVÚ AKTIVITU BETKU VLČKOVÚ II.A a Ľuboša TEKELJAKA III.A
Aj keď pandémia CORONAVÍRUSU COVID 19 znemožnila, na dlhšiu dobu, „ normálne“ fungovanie škôl, našli sa medzi našimi žiakmi tak&iacut...

Obnovenie platnosti preukazu v skratke
Čo je potrebné: známka je určená pre sprístupnenie zliav (môžete si ju objednať osobne alebo u pána Štefaničiaka) pre dopravu treba zaslať S...

Zahraničná stáž vo Francúzsku
V turnuse od 14.9. do 5.10. 2019 – začiatkom školského roku 2019/2020  sa 16 žiakov 3 rôznych odborov našej školy zúčastnilo zahraničnej pracov...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE IV.A POČAS DISTANČNÉHO VZDELÁVANIA OD 12.10.2020
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné mater...

Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov
Počas prerušenia vyučovania sa budú hodnotiť všetky predmety okrem administratívy a korešpondencie v triede I.NŠ a odborného výcviku v tride ...

Veľkonočné prázdniny
Vážená pani riaditeľka, milý profesorský zbor a študenti, neočakávaná situácia, príchod Corona-19 spôsobila, že od 19. marca sm...

PONUKA SLUŠNE PLATENEJ PRÁCE, V RÁMCI BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI, PRE ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY