Prijímacie konanieKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyJedálny lístok
24.02.2020 - jarné prázdniny
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

29.VI.2015 , 30.VI..2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE LEGO

V dňoch 29.VI.2015 a 30.VI.2015 sa uskutočnilo posledné odborné školenie pre pedagogických zamestnancov v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE. Školenie LEGO zabezpečovala cestou externého školiteľa firma Peter CVIK – EDUXE, s.r.o., ktorá ponúka učebné pomôcky LEGO Education pre všetky typy škôl / od materských až po vysoké školy /. Školiteľom bol Mgr. Pavel PETROVIČ, PhD., ktorý je pracovníkom Katedry aplikovanej informatiky v oddelení umelej inteligencie na UK Bratislava. Cieľom školenia bolo vybudovanie základných znalosti a praktických zručnosti so stavebnicami LEGO. Získané vedomosti a zručnosti budú účastníci školenia využívať pri praktickom precvičovaní konštrukcií rôznych mechanizmov v predmetoch technológia opráv, stroje a zariadenia, motorové vozidlá, elektrické meranie, programovanie automatizačných zariadení, číslicová technika, strojníctvo a odborný výcvik. Vysoká odborná erudovanosť školiteľa a jeho prijateľný štýl oboznamovania so stavebnicami LEGO dáva záruku, že ciele školenia sa v plnom rozsahu naplnia vo výchovnovzdelávacom procese.

 

Poznámka :

Bližšie informácie o firme EDUXE, s.r.o. nájdete tu :

http://www.eduxe.sk/

Zaujímavú prednášku Mgr. P. Petroviča, PhD., s témou „O umelej inteligencii v robotike“ nájdete tu :

https://www.youtube.com/watch?v=bFcrTqKj0M8

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

PREDCHÁDZAJÚCE ODBORNÉ ŠKOLENIA V RÁMCI PROJEKU „Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE“ :

http://www.polytechnika.sk/index.php?id=854

 

 

 

autor: T.H, Z.M

Fotogaléria

ÚČASTNÍCI ŠKOLENIA V PLNOM PRACOVNOM VYŤAŽENÍ
BEZ TEÓRIE TO NEJDE
LEN POZORNE POČÚVAŤ
BUDE FUNGOVAŤ - NEBUDE ?