Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

10.V. - 12.V.2017 18. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

V dňoch 10. – 12.V.2017 sa uskutočnil 18. ročník  celoštátnej súťaže MLADÝ EKOFARMÁR. Organizátorom súťaže bola SOŠ PRUSKÉ. Samotná súťaž je  zameraná na vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov S0Š, so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou, rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu vedomostí o výrobe, zložení, získavaní, spracovaní a efektivite výroby mlieka, o rastlinstve, odpadovom hospodárstve, technike a mechanizácii súvisiacej s uvedenými procesmi s ohľadom na ekológiu a životné prostredie. Súťaži sa v 5 disciplínach, ktorých charakteristiku a systém hodnotenia nájdete v prílohe BULLETIN a v prílohe sú aj príklady RV a TEST O MLIEKU so správnymi odpoveďami.

 Medzi súťažiacimi, ktorí sa kvalifikovali zo krajských kôl, nechýbal náš zástupca, ktorým bol Pavol KOVÁCS IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Vzhľadom na jeho študijné zameranie a problematickú prípravu na súťaž, lebo v škole absentuje materiálna vybavenosť pre niektoré súťažné disciplíny. Preto sme museli improvizovať a hľadať možnosti pre prípravu u firiem, ktoré boli ochotné nám pomôcť. Išlo hlavne o chemické laboratórium v Liptovskej mliekarni, a.s. PD Smrečany umožnilo nácvik vlastného dojenia. Za ich ústretovosť im, touto cestou, ďakujeme.

Aj napriek problematickej príprave, umiestnenie nášho žiaka by mohlo mať celkom inú priečku, keby nestratil veľký počet bodov v teste o mlieku. Keby sa priblížil počtom bodov z testu k najlepším, mohol ašpirovať na umiestnenie v prvej pätke súťažiacich.

 

   TEST  MLIEKO

DOJENIE

LABOR.

SKÚŠK.

DEGUS-

TÁCIA

RASTL.

VÝROBA

SPOLU

  BODY

VÍŤAZ SÚŤ

39

34

15

16,5

9,5

114

P.KOVÁCS

23

33,67

12

15,5

9

93,17

ROZDIEL

-16

-0,33

-3

-1,0

-0,5

-20,83

 Keby bol v teste získal rovnaký počet bodov ako víťaz, mal by 109,17 bodov a umiestnil by sa na II. mieste. Tu však musíme rešpektovať fakt, že mlieková úžitkovosť dojníc má v obsahu odborných predmetov, pri jeho študijnom zameraní, iný počet hodín, ako v študijných zameraniach, kde má chov HD dominantnejšie postavenie. Riaditeľstvo SOŠP v Liptovskom Mikuláši mu vyjadruje poďakovanie za reprezentáciu školy o to viac, že to bola jeho posledná súťaž na ktorej vzorne reprezentoval našu školu. Držíme mu palce a jeho ďalším spolužiakom aby úspešne zvládli poslednú časť MS.

Charakteristiku súťaže a fotogalériu si môžete pozrieť na stránke organizátora súťaže SOŠ PRUSKÉ :

www.sospruske.sk/aktuality-1/celostatna-sutaz-mlady-ekofarmar-2017.html

Pozornosť súťaži venovala aj FARMÁRSKA REVUE, ktorá zaradila šot o súťaži hneď na úvod magazínu pre malých zahrádkárov, ale aj veľkých farmárov, pestovateľov a chovateľov v relácii odvysielanej 27.V.2017 :

www.rtvs.sk/televizia/archiv/11703/126837#383

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

 

Školský rok 2016/2017

8.III.2017 KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR :

www.spospredza.edu.sk/2017/03/krajske-kolo-sutaze-mlady-ekofarmar/

Školský rok 2012/2013

25. - 27.III.2012

14. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2011/2012

29. - 30.III.2012

13. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

polytechnika.sk/index.php

 

 

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

ZAČIATOK A KONIEC SÚŤAŽE
Vzhľadom na to, že pán učiteľ

Prílohy

.pdfBulletin MLADÝ EKOFARMÁR
18. ROČNÍK MLADÝ EKOFARMÁR
.xlsVÝSLEDKOVÁ LISTINA
18. ROČNÍK MLADÝ EKOFARMÁR SOŠ
.pdfPríklady a ich riešenie z RV.
18. ROČNÍK MLADÝ EKOFARMÁR SOŠ
.pdfTest o mlieku a odpovede.
18. ROČNÍK MLADÝ EKOFARMÁR SOŠ