Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Andrej Štefaničiak

Matematika
Témy z matematiky pre 1. ročník: negácie výrokov vennove diagramy množiny intervaly racionálne čísla mocniny s N a Z exponento...

Vypočtová technika
V priloženom dokumente je učebnica programovania v  Turbo pascal-e. Témy: typy údajov príkazy vstupu a výtstupu vetvenie (IF, CASE)  cykly ...

Informatika
V priložených dokumentoch sú poznámky pre predmet informatika. Riaďte sa témou. Témy pre 1. ročník: terminológia sveta informácií...