Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Tibor Hugáň

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE IV.A POČAS DISTANČNÉHO VZDELÁVANIA OD 12.10.2020
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné mater...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE I.A POČAS DISTANČNÉHO VZDELÁVANIA OD 12.10.2020
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné materi&...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE II.NŠ POČAS DISTANČNÉHO VZDELÁVANIA OD 12.10.2020
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné materi&a...

Dušan MRÁZ : ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE III.A POČAS DISTANČNÉHO VZDELÁVANIA OD 12.10.2020
Vyučujúci : Dušan MRÁZ  Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupn...

Dušan MRÁZ : ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE II.PV POČAS DISTANČNÉHO VZDELÁVANIA OD 12.10.2020
Vyučujúci : Dušan MRÁZ  Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postup...

DISTANČNÉ VZDELÁVANIE KURZ NA ZÍSKANIE NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELANIA
  Vzhľadom na to, že sme prešli  od 12.10.2020 na distančné vzdelávanie budeme pokračovať v absolvovaní KURZU NA ZÍSKANIE NIŽŠIEHO STREDN&Eacu...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY NA TČ OZ MS 2020
1/ Elektronické učebnice pre chov HD, ošípaných, oviec, kone, ovce 2 / Vybraté súbory testových otázok pre oblasť živočíšnej v&ya...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE I.NŠ POČAS PRERUŠENIA ŠTÚDIA
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné materi&aa...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE II.A POČAS PRERUŠENIA ŠTÚDIA
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné materi&aac...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE IV.A POČAS PRERUŠENIA ŠTÚDIA
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné materi&aacu...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE III.A POČAS PRERUŠENIA ŠTÚDIA
Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné materi&aacut...

VYBRATÉ TÉMY NA MS, KTORÉ SÚ OBSAHOVO ZAMERANÉ NA RV
V tejto časti študijných materiálov pre potreby MS 2020 budeme umiestňovať témy, ktoré sú obsahovo zamerané na rastlinnú výrobu. Prv...

VYBRATÉ PRÍPRAVY VÝSTROJ KOŇA A JAZDCA
Postupne budeme umiestňovať časť príprav, ktoré sú obsahovo zamerané na VÝSTROJ KOŇA A JAZDCA, ZÁKLADNÝ VÝCVIK JAZDCA, O&Sca...

ADMINISTRATÍVA A KORENŠPONDENCIA SUPLOVANIE 5.12.2019
Na základe prezentácie, ktorá je súčasťou príloh, treba vypracovať úlohu - Žiadosť o prijatie do zamestnania. Úlohu, po vypracovaní, treba vytla...

2.12.2019 PODNIKANIE V AGROTURISTIKE ÚLOHY PRE ŽIAKOV
V prílohe sú úlohy, ktoré sú súčasťou suplovanej hodiny dňa 2.12.2019 za pani učiteľku Ing. Haluškovú. T.H

PREZENTÁCIA PRE III.A , PREDMET PODNIKANIE V AGROTURISTIKE
PREZENTÁCIA JE V PRÍLOHE

PREZENTÁCIA PRE IV.A SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
PREDMET : PODNIKANIE V AGROTURISTIKE DEŇ : 22.11.2019

MLIEKOVÁ ÚŽITKOVOSŤ
Študijné materiály k mliekovej úžitkovosti nájdete v prílohách. Kto sa chce oboznámi s poľnospodárskymi strojmi, ktoré sú z...

UPRAVENÉ ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE TČ OZ MS 2018
V prílohách nájdete upravené študijné materiály pre absolvovanie teoretickej časti OZ MS 2018. Samozrejme, že pre prehĺbenie vedomosti je potrebn&...

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA HZ
MATERIÁLY CHK,VAK www.zdraviezvierata.sk/10-konskych-rekordmanov/   AFH     Prvé pitvy ľudského tela :     h  https://www.zzz.sk/...

MATERIÁLY NA PRÍPRAVU PRE XVIII. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR
V prílohách nájdete študijné materiály na prípravu pre absolvovanie súťaže. Organizačné zabezpečenie XVIII. ročníka súťaže...

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY MS TESTY
Pri príprave na TČ OZ MS využívajte aj ostatné materiály uverejnené v tejto sekcii.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY CHK IV. ROČNÍK JAZDECKÝ ŠPORT
TÉMATICKÝ BLOK : JAZDECKÉ ŠÚŤAŽE V prílohách sú v PDF formáte prípravy na uvedené témy a priamo z nich sa m&oc...

CHÉMIA III.P
V prílohách nájdete časť príprav z preberaného učiva. ODKAZY NA WWW. INFORMÁCIE ŠKODLIVOSŤ PALMOVÉHO OLEJA : www.google.sk/search

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY CHOV KONÍ IV. ROČNÍK
Vzhľadom na nedostatok učebníc pre predmet CHOV KONÍ IV. ROČNÍK v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa bud&uacut...

ODKAZY NA INTERNET
FARMÁRSKA REVUE 30.1.2016= Ošetrovanie chrupu koní 7,30 min + Danka KUBEKOVÁ : www.rtvs.sk/televizia/archiv/10102/86235 VŠETKO O DOSTIHOCH : www.zav...