EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Prijímacie konanie 2023/2024

Pre školský rok 2023/2024 sa otvárajú tieto študijné a učebné odbory s počtom žiakov

 

ŠTUDIJNÉ  ODBORY

 

Kód

Názov odboru

Dĺžka štúdia

Počet tried

Počet

žiakov

Z toho počet žiakov v duálnom vzdelávaní

Predmety PS*

2413 K

Mechanik/mechanička strojov a zariadení

4 r.

 

1

 

10

8

SJL - MAT

2412 K

Mechanik/mechanička číslicovo  riadených strojov

4 r.

 

8

 

0

SJL - MAT

4210 M 11

Agropodnikanie – agroturistika

4 r.

1

 

14

 

0

SJL – BIO

2841 M

Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

4 r.

8

0

SJL - MAT

Tabuľka č. 1: Plán výkonov – študijné odbory

*PS - prijímacej skúšky

 

UČEBNÉ  ODBORY

Kód

Názov odboru

Dĺžka štúdia

Počet tried

Počet

žiakov

Z toho počet žiakov v duálnom vzdelávaní

4524 H

Agromechanizátor, opravár/

Agromechanizátorka, opravárka

3 r.

1

12

4

2988 H

Mliekar a syrár/Mliekarka a syrárka

3 r.

9

9

2982 F

Potravinárska výroba

2 r.

 

1

 

9

9

3169 F

Praktické práce

2 r.

9

0

4572 F

Poľnohospodárska výroba

2 r.

9

0

Tabuľka č. 2: Plán výkonov – učebné odbory

 

 

autor: PhDr. Tatiana Kůsová

Prílohy

.pdfKritériá