Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

 

pre školský rok 2021/2022

 

Výsledky z prijímacích skúšok pre štvorročné štúdium, v odbororch agropodnikanie - agroturistika, mechanik strojov a zariadení a mechanik číslicovo riadených strojov,  nájdete v prílohách podľa študijných odborov.

Záujemcovia o dvojročné štúdium, v odboroch poľnohospodárska výroba a potravinárska výroba, sú prijatí na štúdium bez prijímacieho konania.

Záujemcovia o trojročné štúdium, v odbore agromechanizátor-opravár, sú prijatí na štúdium bez prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia na štúdium je získanie minimálne 12 bodov z každého testu (stĺpce „test SJL“, „test BIO“, „test MAT“ ). O prijatí  alebo neprijatí na štúdium budete informovaní písomne alebo ústne.

 

autor: AS

Prílohy

.pdfagropodnikanie - agroturistika
.pdfmechanik číslicovo riadených strojov
.pdfmechanik strojov a zariadení