Pracovná ponukaPrijímacie konanieKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístokSOČ
12.04.2019 - súťaž Mladý Európan       12.04.2019 - valné zhromaždenie RMŽK       18.04.2019 - veľkonočné prázdniny (24.4. nástup do školy)       25.04.2019 - Deň Zeme na SOŠP       02.05.2019 - simulované študentské eurovoľby       02.05.2019 - PČOZ MS IV.A       06.05.2019 - PČOZ MS IV.S       13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok
Motto týždňa

Keď si druhí myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. Adenauer

Vyhľadávanie

12.V. 2016 XXI. CHOVATEĽSKÝ DEŇ PINZGAUSKÉHO PLEMENA

Ani tento rok nie je ochudobnený o tradičný sviatok chovateľov PINZGAUSKÉHO DOBYTKA na Slovensku, ktorí  sa stretli už na XXI. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO PLEMENA v Podturni. V porovnaní s minulým ročníkom bol vítaným oživením nákupný trh plemenných býčkov, ktorí boli hodnotení odbornou komisiou pred zrakom prítomných zástupcov odbornej praxe, ale aj laickej verejnosti. Do  časti "odborníkov" sa môžu zaradiť aj viacerí žiaci našej školy, ktorí tak, ako v predchádzajúcich  troch ročníkoch, mali za úlohu vybrať mladé kravy na udelenie prvých troch miest v tejto kategórii vystavených zvierat. Ich výber bol konfrontovaný s výberom odbornej komisie. Tento ročník došlo k úplnej zhode v hodnotení tejto kategórie našími žiakmi a odbornou komisiou.O tento skvelý výsledok, ktorí vysoko ocenili aj zástupcovia plemenárskych služieb, sa zaslúžili žiaci zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo. Predsedom žiackej hodnotiacej komisie bol Pavol KOVÁCS III.A, ktorý je už stálicou  v jej zložení, lebo v nej pôsobil aj v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. Výborne mu asistovala spolužiačka Frederika ŠIMOVÁ  a  Ladislav PAPÍK II.A .

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

13.V.2016 JUBILEJNÝ XX. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO PLEMENA :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2013/2014

6.V.2014 XIX ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO PLEMENA :

www.polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky mapujúce priebeh ppodujatia od jeho XIII. ROČNÍKA

autor: T.H

Fotogaléria

Ešte treba urobiť posledné skrášľovacie úpravy a
môžeme začať.
Veľkú radosť nám urobila žiacka hodnotiaca komisia
ktorej hodnotenie kategórie ml
Žiacka hodnotiaca komisia pracovala v zložení
Pavol KOVÁCS III.A, Frederika
Predsedom našej komisie bol Pavol KOVÁCS,
ktorý nebol v tejto funkcii no
Oživením podujatia bol NÁKUPNÝ TRH
PLEMENNÝCH BÝČKOV, ktorý boli
Nákupný trh plemenných býčkov zaujal aj naších
žiakov zo študijných odborov a
Chovateľský deň využili na prezentáciu firmy,
ktoré ponúkajú poľnohospodársk
Vyvrcholením podujatia bolo odovzdávanie cien.
Na úvod odovzdávania cien sa k
Pri odovzdávaní cien mu asistoval Ing. Milan HUBKA
ktorý pred odchodom do dôchodk
Pri odovzdávaní cien vládla uvoľnená atmosféra.
Ceny sú rozdané a už teraz sa tešíme na budúci
XXII. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA