Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

18. - 21. VI. 2012 ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V UČEBNÝCH ODBOROCH

Poslednými absolventami štúdia sa v riadnom termíne v školskom roku 2011/2012  stali žiaci v 3 – ročnom učebnom odbore agromechanizátor – opravár a 2 – ročnom učebnom odbore poľnohospodárska výroba. Agromechanizátor – opravár mal záverečné skúšky v dňoch 18. – 19. VI. 2012 a 20. – 21. VI. 2012 pokračovali záverečné skúšky v učebnom odbore poľnohospodárska výroba. Skúšky pozostávali, tak ako v predchádzajúcich školských rokoch, zo písomného testu, praktickej a ústnej časti. Straty sme zaznamenali v agromechanizátorovi – opravárovi, kde traja žiaci neprospeli z niektorých predmetov na koncoročnej klasifikácii a preto musia robiť opravné skúšky koncom augusta a až po ich úspešnom zvládnutí môžu absolvovať záverečnú skúšku.  S viacerými absolventmi sa budeme stretávať aj v budúcom školskom roku, lebo majú záujem pokračovať v ďalšom štúdiu na našej škole.

ZOZNAM ABSOLVENTOM V UČEBNÝCH ODBOROCH

 

4524 2 agromechanizátor – opravár

 

Triedny profesor Mgr. Andrej ŠTEFANIČIAK

 

Tomáš BREZINA

Tomáš JANČO

Martin PETEREC

Matej PUSTAJ

Pavel THOLT

Vladislav VIDA

 

 

4572 0 poľnohospodárska výroba

 

Triedny profesor Alena BIELENÁ

 

Magdaléa BABICOVÁ

Michal LOVICH

Michal LUPTÁK

Daniela PECHOVÁ

Jozef ULIČNÝ

Pavol  VYŠNÝ

Poznámka : Úvod odpovede na ústnej časti ZS najúspešnejšieho absolventa Jozefa ULIČNÉHO, ktorý prospel s vyznamenaním NÁJDETE TU : uloz.to/x8J8VHE/p6070003-avi Pre obmedzené sťahovanie stačíodpísať určený kód .

 

SÚVISIACE  ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

16. VI. 2012 - 21. VI. 2012  ZÁVEREČ.  SKÚŠKY V UČEBNÝCH ODBOROCH

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

16. VI. - 18. VI. 2010  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V UČEBNÝCH ODBOROCH :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2008/2009

15. VI. - 16. VI. 2009 ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V UČEBNÝCH ODBOROCH :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2007/2008

17. VI. 2008 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENIA II. PV

25. VI. 2008 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENIA III. PO / poľnohospodár, poľnohospodárka /

OBIDVE INFORMÁCIE NÁJDETE V PRÍLOHE ČLÁNKU !

 

autor: T.H A.H

Fotogaléria

ENERGETICKÁ POSILA PRE ŽIAKOV III.AM
SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ÚSTNEJ ČASTI ZS
Triedny profesor Mgr. Andrej Š
EŠTE RAZ, ALE BEZ TRIEDNEHO
Martin PETEREC, Matej PUSTAJ,
Tomáš JANČO V AKCII
JEHO ODPOVEĎ SI POZORNE VYPUČULA SKÚŠOBNÁ KOMISIA
Ing. Ivka STAROŇOVÁ, Ing. Ján
Martina PETERCA ODPOVEĎ EŠTE LEN ČAKÁ
NA NIČ SOM NEZABUDOL ?
MÁME TO ZA SEBOU ! IDEME OCHUTNAŤ NÁŠHO SLADKÉHO
MASKOTA
Daniela PECHOVÁ z učebného odboru
poľnohospodárska výroba pri od
Jozef ULIČNÝ bol v učebnom odbore
poľnohospodárska výroba najúsp
ABSOLVENTI UČEBNÉHO ODBORU
poľnohospodárska výroba : Mich

Prílohy

.docABSOLVENTI ZO ŠKOLSKÉHO ROKU 2007/2008