Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Jedálny lístok
21.12.2020 - vianočné prázdniny       11.01.2021 - pokračovanie v dištančnom vzdelávaní
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE IV.A POČAS DISTANČNÉHO VZDELÁVANIA OD 12.10.2020

Kvôli prerušeniu štúdia na školách, v rámci preventívnych opatrení, budeme postupne umiestňovať štúdijné materiály z naších predmetov : chov koní, tradičné poľnohospodárstvo, spracovanie poľnohospodárskych produktov, na jednotlivé dni, počas ktorých bude trvať toto  preventívne opatrenie.

 

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.pdf14.10.2020 CHOV KONÍ
Téma : PÍSKANIE - OBRNA HRTANU
.pdf14.10.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : KOSTROVÁ SÚSTAVA KRÁLIK
.pdf14.10.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁR. PRODUKTOV
Téma : ODSMOTAŇOVACIA A SAMOOD
.pdf15.10.2020, 16.10.2020 CHOV KONÍ
Téma : 15.10. PRAVÉ KOLIKY, 16
.pdf15.10.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : DÝCHACIA A OBEHOVÁ SÚST
.pdf15.10.2020 SPRACOVANIE POĽN. PRODUKTOV
Téma : TEPELNÉ OŠETRENIE MLIEK
.pdf21.10.2020 CHOV KONÍ
Téma : ZLOZVYKY ŽRIEBÄT
.pdf21.10.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : KOŽNÁ A MOČOVÁ SÚSTAVA
.pdf21.10.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPOD. PRODUKTOV
Téma : PASTERIZÁCIA MLIEKA
.pdf22.10.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : POHLAVNÁ SÚSTAVA KRÁLIČ
.pdf22.10.2020 SPRACOVANIE POĽNOH. PRODUKTOV
Téma : STERILIZÁCIA MLIEKA
.pdf23.10.2020 CHOV KONÍ
Téma : BESNOTA KONÍ
.pdf28.10.2020 CHOV KONÍ
Téma : INFEKČNÁ METRITÍDA KOBÝ
.pdf28.10.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : SAMČIA POHLAVNÁ SÚSTAVA
.pdf28.10.2020 SPRACOVANIE POĽ. PRODUKTOV
Téma : HOMOGENIZÁCIA MLIEKA
.pdf29.10.2020 CHOV KONÍ
Téma : TETANUS KONÍ
.pdf29.10.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : PRIPÚŠŤANIE, GRAVIDITA,
.pdf29.10.2020 SPRACOVANIE POĽ. PRODUKTOV
Téma : CHLADENIE, USKLADNENIE
.pdf4.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : MESAČNÁ SLEPOTA KONÍ
.pdf4.11.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : INSEMINÁCIA V CHOVE KRÁ
.pdf4.11.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : SCHÉMA VÝROBY MLIEKÁRSK
.pdf5.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : INFEKČNÁ BRONCHOPNEUMÓN
.pdf5.11.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : VÝŽIVA A KŔMENIE KRÁLIK
.pdf5.11.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : ŠTANDARDIZÁCIA / EGALIZ
.pdf11.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : INFEKČNÁ ANÉMIA KONÍ
.pdf11.11.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : USTAJNENIE KRÁLIKA DOMÁ
.pdf11.11.2020 SPRACOVANIE POĽNOH. PRODUKTOV
Téma : BALENIE MLIEKA
.pdf12.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : ŽRIEBÄCÍ KACH
.pdf12.11.2020 SPRACOVANIE POĽ. PRODUKTOV
Téma : TECHNOLÓGIA VÝROBY SMOT
.pdf12.11.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : ROZDELENIE BROJLEROVÉHO
.pdf13.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : CHRÍPKA KONÍ
.pdf18.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : ŽREBČIA NÁKAZA
.pdf18.11.2020 SPRACOVANIE POĽNOH. PRODUKTOV
Téma : SCHÉMA TECHNOLÓGIE VÝRO
.pdf18.11.2020 TRADIČNĚ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : PLEMENÁ VHODNÉ NA BROJL
.pdf19.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : SNEŤ SLEZINOVÁ U KONÍ
.pdf19.11.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : VÝŽIVNÁ CHARAKTERISTIKA
.pdf19.11.2020 SPRACOVANIE POĽNOH. PRODUKTOV
Téma : ZRENIE SMOTANY PRE VÝRO
.pdf20.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : SOPĽAVKA KONÍ
.pdf25.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : INFEKČNÝ ZÁPAL MOZGU A
.pdf25.11.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : PREHĽAD CHOROB V CHOVE
.pdf25.11.2020 SPRACOVANIE POŇOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : KONTINUÁLNA VÝROBA MASL
.pdf26.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : VÍRUSOVÉ KONSKÉ SYPANIC
.pdf27.11.2020 CHOV KONÍ
Téma : VÍRUSOVÝ POTRAT KOBÝL
.pdf2.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : KATARÁLNA INFLUENZA KON
.pdf2.12.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : MYXOMATÓZA KRÁLIKOV
.pdf2.12.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : ZMASELŇOVAČ KM 1500
.pdf3.12.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : MOR KRÁLIKOV
.pdf3.12.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : FINALIZÁCIA VÝROBY MASL
.pdf4.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : ŤAŽISKO SEDLA I. ČASŤ
.pdf9.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : ŤAŽISKO SEDLA II. ČASŤ
.pdf9 a 10.12.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : OPAKOVANIE I. TEM. CELK
.pdf9.12.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : TRHOVÉ DRUHY MASLA
.pdf10.12.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTO
Téma : OPAKOVANIE TECHNOLÓGIE
.pdf10.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : POPIS KONSKÉHO SEDLA
.pdf11.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : ROZDELENIE SEDIEL
.pdf16.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : UZDA, UZDIČKA, OHLÁVKA,
.pdf16.12.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : DOMESTIFIKÁCIA KURY DOM
.pdf16.12.2020 SPRACOVANIE POĽNOHOSPO. PRODUKTOV
Téma : TECHNOLÓGIA VýROBY MRAZ
.pdf17.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : SED JAZDCA A DRŽANIE OŤ
.pdf17.12.2020 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : VYBRATÉ PLEMENÁ A ÚŽITK
.pdf17.12.2020 SPRACOVANIE POĽNOH. PRODUKTOV
Téma : TECHNOLÓGIA VÝROBY MRAZ
.pdf18.12.2020 CHOV KONÍ
Téma : DOROZUMIEVACIE PROSTRIE
.pdf13.1.,14.1.,15.1.2021 CHOV KONÍ
Téma: VÝCVIK JAZDCA I,II,III a
.pdf13.1.2021 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : POMENOVANIE OBLASTI TEL
.pdf13.1.2021 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODŚRSKYCH PRODUKTOV
Téma: ZARIADENIE NA VÝROBU TVA
.pdf14.1.2021 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : KOSTROVÁ A SVALOVÁ SÚST
.pdf14.1.2021 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma: STROJOVÉ ZARIADENIE SYRÁ
.pdf20.1.2021 CHOV KONÍ
Téma : VÝBER KONÍ PRE JEDNOTLI
.pdf20.1.2021 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : KONTINUÁLNE VÝROBNÍKY S
.pdf20.1.2021 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : TRÁVIACA SÚSTAVA HYDINY
.pdf21.1.2021 CHOV KONÍ
Téma : I. OPAKOVANIE I. - IV.
.pdf21.1.2021 CHOV KONÍ
Téma : II. OPAKOVANIE I. - II.
.pdf21.1.2021 TRADIČNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Téma : TRÁVENIE, VSTREBÁVANIE,
.pdf21.1.2021 SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
Téma : SYRÁRSKE LISY
.pdf22.1.2021 CHOV KONÍ
Téma : ČISTENIE A OŠETROVANIE