Prijímacie konanieMaturitaPracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       15.05.2019 - súťaž Mladý ekofarmár - Nitra       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok       17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Expert geniality show

Vo štvrtok 29. novembra sa aj na našej škole stretlo 24 odvážlivcov z rôznych tried, ktorí si chceli otestovať  svoje vedomosti v súťaži EXPERT geniality show. Každý súťažiaci z kategórií O12 a O34 si ľubovoľne zvolil dve spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Súťažiaci nemuseli svoj výber tém vopred oznámiť, ale sa mohli rozhodnúť až vo chvíli, keď dostali test a uvideli súťažné otázky. Odpoveďové hárky sú odoslané a nám už len zostáva počkať do 21. decembra 2018, kedy budú zverejnené čiastočné výsledky a  najneskôr 15. januára 2019 bude zverejnené celkové poradie súťažiacich (podľa výsledného skóre) a úplné poradie súťažiacich v jednotlivých témach. Každý súťažiaci bude mať po tomto termíne možnosť prezrieť si a skontrolovať na internetovej stránke súťaže vyhodnotenie vlastného testu. V rebríčkoch nebudú uvedené mená žiakov, iba kódy, ktoré boli súťažiacim pridelené.  EXPERT je súťažou jednotlivcov, nie škôl.

autor: AG

Fotogaléria