Prijímacie konaniePracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
01.07.2019 - letné prázdniny       02.09.2019 - začiatok vyučovania po prázdninách
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

15.11.2018 DEJEPISNÁ EXKURZIA ŽIAKOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ : PO STOPÁCH HOLOKAUSTU.

Žiaci študijného odboru mechanik strojov a zariadení  z tried I.S, II.S, III.S sa zúčastnili 15.11.2018  dejepisnej exkurzie v MÚZEU .HOLOKAUSTU v Seredi, kde sa nachádza stála expozícia venovaná tejto temnej stránke našich dejín.

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a preto predstavuje  autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Žiaci mali možnosť pozrieť si  vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov, ktorí ich najviac zaujal,  bol dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. 

Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkých zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.  

Fotoalbum z dejepisnej exkurzie si môžete pozrieť tu

Prínos dejepisnej exkurzie pre žiakov a jej praktickú  realizáciu zmapovala hlavná organizátorka  akcie pani učiteľka Gouthová :

„ Minulosť sa nedá dodatočne meniť. Čo sa stalo, neodstane sa. Ale ten, kto zatvára oči pred minulosťou, slepne aj v prítomnosti. Ten, kto si nechce pamätať neľudskosť, stáva sa opäť náchylný k novej nebezpečnej nákaze... / R. Weizsäker – prezident SRN 1985/

15. novembra ráno študenti 1.S, 2.S. 3.S spolu so svojimi triednymi učiteľmi nastúpili do autobusu a vyštartovali smer  Banská Bystrica. Slnečný jesenný deň im spríjemňoval cestu .

Naša  prvá zastávka historickej exkurzie „ Po stopách holokaustu“  bola v Múzeu  SNP, ktoré bolo zriadené pri príležitosti 10.výročia SNP v r. 1955

„Obete varujú“, súsošie Prof. akademického sochára Jozefa Jankoviča v pietnej miestnosti vedľa hrobu neznámeho vojaka, na ktorom horí symbolický večný oheň. Na stene je umiestnených 14 mramorových urien s prsťou z najdôležitejších povstaleckých bojísk a vypálených obcí a 33 kubusov prezentujúcich národy a národnosti , ktoré sa zúčastnili SNP. Pietnu symboliku dotvárajú pomníky obetiam židovského a rómskeho holokaustu na Slovensku z rokov 1939 – 1945. Prehliadka múzea otvorila cestu nášho poznávania udalostí, ktoré zasiahli Slovensko v rokoch 1939 – 45,  na ktoré sa nesmie zabudnúť. 44 schodov nás priviedlo na prvé poschodie, kde sa odohral úvodný film o príprave nemeckej mládeže na boj. Zbrane, ktorými bojovali vojaci aj partizáni, oblečenie, mapy, ale aj zubná vŕtačka, s ktorou by sme sa nechceli stretnúť. Tlačiarenský stroj, ale aj šachové figúrky z chleba ...toto všetko doplnené zaujímavým výkladom sprievodcu múzea nám priblížilo udalosti Slovenského národného povstania.

Naša cesta pokračovala do Serede, kde sa nachádza pracovný tábor, kde boli sústredení  slovenskí  Židia. Pracovné tábory začali vznikať v r. 1941 nariadením s mocou zákona O pracovnej povinnosti.  Židovský kódex  zbavil Židov majetku a tiež základných ľudských práv. Zo Serede bolo  od septembra 1944 do marca 1945 odtransportovaných okolo 12 000 väzňov do Osvienčimu a Terezína.  Našu prehliadku ukončil videozáznam výpovede  jednej z posledných pamätníčok na  tieto neľudské časy.

                                                                                        AG

 

 

 

autor: T.H, A.G

Fotogaléria